PERSONDATAPOLITIK FOR MARRAKECH INTERIOR

1.GENERELT

Denne politik om behandling af personoplysninger  beskriver, hvorledes Marrakech Interior indsamler og behandler oplysninger om dig. Den gælder for personoplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du er i kontakt med Marrakech Interior som kunde eller samarbejdspartner. Det kan fx være, hvis du køber en vare hos Marrakech Interior, retter henvendelse til Marrakech Interior, eller når du bruger Marrakech Interiors hjemmeside, www.marrakechinterior.com, samt når du besøger os fysisk eller kommer i kontakt med os.

Marrakech Interior er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Marrakech Interior kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 8.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1

Når du besøger www.marrakechinterior.com, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af www.marrakechinterior.com. Disse oplysninger vil typisk være, hvilken type browser du bruger, din IP-adresse, herunder dine netværks lokationer, og informationer om din computer. Desuden finder Marrakech Interior Cookiepolitik anvendelse, når du bruger www.marrakechinterior.com.

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og www.marrakechinterior.com’s funktion, at generere brugbar og retvisende statistik. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre www.marrakechinterior.com.

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies og Databeskyttelsesforordningens er vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og være så relevante i vores markedsføring som muligt.

2.2

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefon nr.,oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på www.marrakechinterior.com.

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. 

2.3

Når du besøger Marrakech Interiors Sociale Medier, fx Facebook, Instagram, behandler Marrakech Interior de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag, og din deling heraf samt evt. kommentarer til vores opslag.

Formålet med Marrakech Interior’s behandling af dine personoplysninger er at markedsføre Marrakech Interior, at besvare din henvendelse, og/eller at lade dig deltage i vores konkurrencer og rette henvendelse til dig, hvis du vinder. Når Facebook Inc. benytter personoplysninger indsamlet på Marrakech Interior Facebook sider, fx til forbedring af deres reklamesystem, kan Facebook Inc. og Marrakech Interior anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til Facebooks Datapolitik (læs mere her).

Retsgrundlaget for denne behandling er Marrakech Interior legitime interesse i at markedsføre Marrakech Interior, at besvare din henvendelse eller lade dig deltage i en konkurrence og kontakte dig, hvis du vinder.

2.4

Hvis du indgår i en kommerciel relation med os enten som privatperson eller som ansat i en virksomhed, vi samarbejder med, behandler vi oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer, firma- eller privat adresse samt eventuelle andre oplysninger, som du giver os i forbindelse med vores relation og din henvendelse.

Formålet med Marrakech Interior’ behandling er at varetage vores samarbejdsrelation og kunne opfylde Marrakech Interior’ forpligtelser i den forbindelse.Retsgrundlaget for denne behandling vil normalt være den aftale, der er indgået mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer og Marrakech Interior. Afhængigt af samarbejdets karakter, kan retsgrundlaget også være et andet, typisk Marrakech Interior legitime interesse i at etablere og varetage relationen mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer.

3.MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1

Marrakech Interior kan ikke tilgå din IP-adresse, men den overlades til vores samarbejdspartner Google Analytics, som behandler denne for at generere statistik over brugen af vores hjemmeside. Google Analytics handler alene på vegne af Marrakech Interior, hvorfor de ikke må anvende oplysningerne til egne formål. Marrakech Interior har desuden Facebook Pixels implementeret på marrakechinterior.com for at samle data til brug for optimering af vores Facebook annoncer. I den forbindelse modtager Facebook oplysninger om din IP-adresse samt oplysninger om din enhed, de websites, du besøger, de køb, du foretager, de annoncer, du ser, og den måde, du bruger marrakechinterior.com på om din web browser og hvilke sider du besøger. Når Facebook Inc. benytter personoplysninger indsamlet via Facebook Pixels på marrakechinterior.com fx til forbedring af deres reklamesystem, kan Facebook Inc. og Marrakech Interior anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til Facebooks Datapolitik (læs mere her).

3.2

I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos Marrakech Interior, kan oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til  en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. 

3.3

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af www.marrakechinterior.com,  samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.4

Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etableret uden for EU. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til databehandlere uden for EU sikres ved iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

4. DINE RETTIGHEDER

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til compliance@marrakechinterior.com. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.1

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.2

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

4.4 Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af dit samtykke og/eller vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1, 2.3, 2.4, 2.6 og 2.7. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring, skal du desuden slette dine cookies, som nævnt i punkt 6 nedenfor.

4.5 Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte compliance@marrakechinterior.com.

4.6 Retten til at klage 

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk.

5. SLETNING AF PERSONDATA

5.1

Oplysninger indsamlet om din brug af www.marrakechinterior.com, slettes efter reglerne i vores cookiepolitik. De cookies, som Marrakech Interior selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i punkt 6. Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det. 

5.2

Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til Marrakech Interior, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i op til 5 år i henhold til fakturakrav og regnskabslovgivningen.

5.3

Oplysninger, du giver på Marrakech Interior profiler på Sociale Medier, vil som udgangspunkt blive liggende på disse profiler som en del af sidens historik. Du kan altid selv slette dine oplysninger på Marrakech Interior profiler på Sociale Medier, når du ønsker det. De oplysninger, Marrakech Interior behandler om dig som følge af din deltagelse i konkurrencer, og som i den forbindelse kopieres over i Marrakech Interior’s egne systemer, slettes efter 3 måneder.


6. Cookiepolitik

Vi vil give dig en overskuelig hjemmeside med det indhold, der er mest relevant for dig. For at dette kan lade sig gøre, bruger vi teknologier, som kan indsamle oplysninger om dig og om hvordan du  bruger www.marrakechinterior.com. Herunder forklarer vi, hvad vores behandling af dine oplysninger indebærer, samt hvordan du kan modsætte dig denne behandling og hvordan du styrer og sletter cookies.

Sådan kan du slette cookies

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit samtykke ved at fravælge cookies i vores cookiebanneret eller øverst i denne politik, ligesom du kan blokere cookies i din browser.

Hvis du ønsker at styre eller fjerne cookies, skal du være opmærksom på, at det kan påvirke funktionaliteten af et website, at du fravælger cookies. Forskellige webbrowsere kan bruge forskellige metoder til håndtering af cookies. Bruger du flere browsere, skal du huske ændre eller tilbagekalde dit samtykke i alle browsere eller blokere cookies i alle browsere. 

Følg vejledningen fra webbrowserproducenterne nedenfor for at konfigurere dine browser-indstillinger *:

7. SIKKERHED

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes persondata behandles forsvarligt.

8. KONTAKTOPLYSNINGER

Marrakech Interior, cvr. nr. 22001744 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles af Marrakech Interior. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte:

Marrakech Interior

E-mail: compliance@marrakechinterior.com.

9. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

Denne Persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på marrakechinterior.com og som er opdateret den 20. december 2020.